Aa

Aa

У установама социјалне заштите и домовима за смештај одраслих и старих заражено 87 запослених и 151 корисник

У установама социјалне заштите и домовима за смештај одраслих и старих заражено 87 запослених и 151 корисник

У установама социјалне заштите и домовима за смештај одраслих и старих заражено 87 запослених и 151 корисник

Читај ми

У установама социјалне заштите и домовима за смештај одраслих и старих присуство Ковид 19 потврђено је код 151 корисника и 87 запослених.

 

Укупан број излечених корисника установа социјалне заштите износи 11.435, а број излечених особа које су запослене у установама социјалне заштите 5.806.

 

Присуство Ковид 19 потврђено је код:

 

151 корисника:

 

 • 27 корисника у Дому за смештај одраслих и старијих ''Dom In Lux'', Београд;
 •  7  корисника у Геронтолошком центру Обреновац;
 • 21 корисника у Дому за смештај старих лица, Смедерево;
 • 10 корисника у Дому за смештај одраслих и старијих ''Сенeкта'', Београд;
 • 10 корисника у Дому за смештај одраслих и старијих ''Свети Трифун'', Миљаковац, Београд;
 • 10 корисника у Дому за старе и пензионере Кула;
 • 6 корисника у Дому за смештај одраслих и старијих ''Арија'', Београд;
 • 4 корисника у Геронтолошком центру Београд, Дневни центри и клубови;
 • 7 корисника у Заводу за васпитање деце и омладине Књажевац;
 • 6 корисника у Домском одељењу при ЦСР Крупањ;
 • 2 корисника у Геронтолошком центру у Београду, РЈ Стационар;
 • 3 корисника  у Геронтолошком центру, Шабац;
 • 2 корисника у Геронтолошком центру у Београду, РЈ Бежанијска коса;
 • 1 корисник у Геронтолошком центру у Београду, РЈ Вождовац;
 • 4 корисника у Дому за смештај одраслих и старијих ''Свети Георгије'', Петроварадин;
 • 2 корисника у Геронтолошком центру у Новом Саду, Дом Ново насеље;
 • 3 корисникa у Геронтолошком центру у Крагујевцу;
 • 3 корисника у Дому за смештај одраслих и старијих ''Бели двор Ђорђевић'', Београд;
 • 2 корисника у Домском одељењу при ЦСР Деспотовац;
 • 1 корисника у Геронтолошком центру Бачка Паланка;
 • 2 корисника у Дому за смештај одраслих и старијих ''Meliorvita'' Јаково;
 • 2 корисника у Центру за породични смештај и усвојење, Крагујевац;
 • 1 корисник у Геронтолошком центру у Новом Саду, Дом Футог;
 • 1 корисник у Геронтолошком центру Књажевац;
 • 2 корисник у Геронтолошком центру Суботица;
 • 1 корисник у Геронтолошком центру Младеновац;
 • 1 корисник у Заводу за васпитање деце и омладине Београд;
 • 1 корисник у Центру за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју Београд;
 • 1 корисник у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине Београд;
 • 4 корисник у Дому за смештај одраслих и старијих ''Вила Катарина'' Књажевац;
 • 1 корисник у Центру за породични смештај и усвојење Ниш;
 • 1 корисник у Центру за самостални живот ОСИ Београд;
 • 1 корисник у Дому за децу и омладину ''Душко Радовић'' Ниш;
 • 2 корисника у Домском одељењу при ЦСР Кучево; 
 • 2 корисника у Дому за смештај одраслих лица Кулина;
 • 1 корисник у ХХО ''Хлеб живота'' Београд.

 

87 запослених:

 

 • 2 запослена  у Геронтолошком центру у Београду, РЈ Стационар;
 • 9 запослених у Геронтолошком центру Београд, Дневни центри и клубови;
 • 1 запослени у Геронтолошком центру Бачка Паланка;
 • 5 запослена у Геронтолошком центру Суботица;
 • 4 запослена у Републичком заводу за социјалну заштиту, Београд;
 • 3 запослена у Заводу за смештај одраслих лица ''Мале пчелице'', Крагујевац;
 • 3 запослена у Дому за смештај одраслих и старијих ''Сенекта'', Београд;
 • 2 запослена у Дому за смештај старих лица, Смедерево;
 • 4 запослена у Дому за децу и лица ометена у развоју ''Др Никола Шуменковић'', Стамница;
 • 2 запослена у Геронтолошком центру у Новом Саду, Дом Лиман;
 • 2 запослена у Дому за децу и лица ометена у развоју ''Др Никола Шуменковић'', Стамница;
 • 3 запослена у Градском центру за социјални рад у Београду;
 • 1 запослени у Дому за лица са оштећеним видом ''Збрињавање'', Панчево;
 • 1 запослени у Дому за смештај одраслих лица, Кулина;
 • 1 запослена у Геронтолошком центру Вршац;
 • 1 запослена у Домском одељењу при ЦСР Крупањ;
 • 2 запослена у Центру за социјални рад Крагујевац;
 • 1 запослени у Геронтолошком центру у Београду, РЈ Дом Вождовац;
 • 1 запослени у Геронтолошком центру у Новом Саду, Дом Футог;
 • 2 запослена у Геронтолошком центру у Новом Саду, Дом Ново насеље;
 • 1 запослени у Дому за смештај деце и омладине ''Вера Благојевић'', Бања Ковиљача;
 • 1 запослени у Дому за смештај одраслих и старијих ''Свети Трифун'', Миљаковац, Београд;
 • 1 запослени у Дому за смештај одраслих и старијих ''Арија'', Београд;
 • 1 запослени у Геронтолошком центру у Врбасу;
 • 1 запослени у Геронтолошком центру Панчево;
 • 1 запослени у Дому за децу и омладину ''Вера Радивојевић'', Бела Црква;
 • 1 запослени у Дому за смештај одраслих и старијих ''Бели двор Ђорђевић'', Београд;
 • 1 запослени у Геронтолошком центру у Крагујевцу;
 • 1 запослени у Геронтолошком центру Књажевац;
 • 1 запослени у Геронтолошком центру Рума;
 • 1 запослени у Геронтолошком центру Јагодина;
 • 4 запослена у Геронтолошком центру Обреновац;
 • 1 запослени у Дому за душевно оболела лица Чуруг;
 • 1 запослени у Дому за стара лица и пензионере Прокупље;
 • 1 запослени у Заводу за васпитање деце и омладине, Београд;
 • 1 запослени у Заводу за васпитање деце и омладине Књажевац;
 • 1 запослени у Центру за заштиту одојчади, деце и омладине Београд;
 • 2 запослена у Дому за смештај одраслих и старијих ''Вила Катарина'' Књажевац;
 • 1 запослени у Центру за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Београд;
 • 3 хранитеља у Центру за породични смештај и усвојење Ниш;
 • 1 запослени у Центру за породични смештај и усвојење Ниш;
 • 1 хранитељ у Центру за породични смештај и усвојење Нови Сад;
 • 1 запослени у Центру за породични смештај и усвојење Нoви Сад
 • 1 запослени у Геронтолошком центру у Новом Саду, Свратиште;
 • 1 запослени у Дому за смештај одраслих и старијих лица''Ескулап Центар'' Ниш;
 • 2 запослени у Центру за социјални рад Зајечар;
 • 2 запослена у Центру за социјални рад Бачка Паланка;
 • 1 запослени  у Геронтолошком центру Матарушка Бања;
 • 2 запослена у ХХО ''Хлеб живота'' Београд.


 

Корисници у установама социјалне заштите за које постоји процена да могу бити потенцијални преносиoци вируса смештени су у изолацију, док запослени у установама социјалне заштите, код којих постоји оваква опасност, не долазе на посао и налазе се у кућној изолацији.

 

Дом за смештај одраслихи старијих ''Стара пруга'', Умка, решењем о суспензији лиценцe Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 27.5.2020. године, не пружа услугу социјалне заштите домског смештаја одраслих и старијих. Дом за смештај одраслих и старијих ''Радост'' у Неготину, решењем о забрани рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 8.5.2020. године и Дом за смештај одраслих и старијих ''Holiday house'' Београд, решењем о забрани рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 07.07.2021. године, не пружају услугу социјалне заштите домског смештаја одраслих и старијих. Дана 18.3.2021. године, донето је решење Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, о забрани рада Дома за смештај одраслих и старијих ''Нада'', Борча, Београд. 

 

Укупан број установа социјалне заштите чији је оснивач Република Србија и АП Војводина износи 74, са капацитетом од 15.912 корисника. Од тога је: 56 установа за одрасле и старије (9 домских одељења при центрима за социјални рад, 23 геронтолошких центара, 7 домова за смештај одраслих и старих, 3 установе за смештај особа са инвалидитетом и 14 установа за смештај особа са менталним и интелектуалним тешкоћама) и 18 домова за децу и младе (10 домова за децу и младе без родитељског старања, 3 завода за васпитање деце и омладине и 5 установа за децу и младе са сметњама у развоју). 

 

Укупан број приватних пружалаца услуге социјалне заштите домски смештај одраслих и старијих на територији Републике Србије износи 261, са капацитетом од 10.296   корисника.