Aa

Aa

У установама социјалне заштите и Домовима за смештај одраслих и старих, потврђено је присуство вируса COVID – 19 код 65 корисника и 28 запослених.

У установама социјалне заштите и Домовима за смештај одраслих и старих, потврђено је присуство вируса COVID – 19 код 65 корисника и 28 запослених.

У установама социјалне заштите и Домовима за смештај одраслих и старих, потврђено је присуство вируса COVID – 19 код 65 корисника и 28 запослених.

Читај ми

У установама социјалне заштите и Домовима за смештај одраслих и старих, потврђено је присуство вируса COVID – 19 код 65 корисника и 28 запослених.

 

Укупан број излечених корисника установа социјалне заштите износи 12491, а број излечених особа које су запослене у установама социјалне заштите износи 6216.

 

Присуство вируса COVID- 19 потврђено је у:

 

•         Геронтолошком центру у Београду, РЈ Вождовац;

•         Геронтолошком центру у Београду, РЈ Бежанијска коса;

•         Геронтолошком центру ''Срем'', Рума;

•         Геронтолошком центру у Панчеву;

•         Геронтолошком центру у Новом Саду, Дом Ново насеље;

•         Геронтолошком центру у Новом Саду, Дом Футог;

•         Геронтолошком центру у Обреновцу;

•         Геронтолошком центру Зрењанин;

•         Геронтолошком центру у Крагујевцу;

•         Геронтолошком центру Књажевац;

•         Геронтолошком центру Јагодина;

•         Геронтолошком центру Младеновац;

•         Установи за одрасле и старије Љубовија;

•         Дому за старе и пензионере, Кула;

•         Домском одељењу при ЦСР Нови Кнежевац;

•         Установи за одрасле и старије при ЦСР Кучево;

•         Дому за децу и омладину ''Душко Радовић'', Ниш;

•         Заводу за смештај одраслих лица ''Мале пчелице'', Крагујевац;

•         Прихватилишту за одрасле и старије ''Јоаким и Ана'', Крагујевац;

•         Дому за смештај одраслих лица Кулина;

•         Дому за смештај одраслих и старијих ''Vračar lux'', Београд;

•         Дому за смештај одраслих и старијих ''Стари пријатељ''Београд;

•         Дому за смештај одраслих и старијих ''Винијум'' Качулице;

•         Центру за социјални рад у Крагујевцу;

•         Градском центру за социјални рад у Београду;

•         Републичком Заводу за социјалну заштиту, Београд;

•         Центру за породични смештај и усвојење, Крагујевац;

•         Центру за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Београд;

•         Центру за социјални рад Алексинац;

•         Центру за социјални рад Бачка Паланка.

 

 

Корисници у установама социјалне заштите за које постоји процена да могу бити потенцијални преносиoци вируса смештени су у изолацију, док запослени у установама социјалне заштите, код којих постоји оваква опасност, не долазе на посао и налазе се у кућној изолацији.

 

Дом за смештај одраслих и старијих ''Стара пруга'', Умка, решењем о суспензији лиценцe Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 27.5.2020. године, не пружа услугу социјалне заштите домског смештаја одраслих и старијих. Дом за смештај одраслих и старијих ''Радост'' у Неготину, решењем о забрани рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 8.5.2020. године и Дом за смештај одраслих и старијих ''Holiday house'' Београд, решењем о забрани рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 07.07.2021. године, не пружају услугу социјалне заштите домског смештаја одраслих и старијих. 

 

Укупан број Установа социјалне заштите чији је оснивач Република Србија и АП Војводина износи 74, са капацитетом од 15.912 корисника. Од тога је: 56 Установа за одрасле и старије (9 Домских одељења при Центрима за социјални рад, 23 Геронтолошких центара, 7 Домова за смештај одраслих и старих, 3 Установе за смештај особа са инвалидитетом и 14 Установа за смештај особа са менталним и интелектуалним тешкоћама) и 18 Домова за децу и младе (10 Домова за децу и младе без родитељског старања, 3 Завода за васпитање деце и омладине и 5 Установа за децу и младе са сметњама у развоју).

 

Укупан број приватних пружалаца услуге социјалне заштите домски смештај одраслих и старијих на територији Републике Србије износи 261, са капацитетом од 10296 корисника.