Aa

Aa

У установама социјалне заштите и Домовима за смештај одраслих и старих, потврђено је присуство вируса COVID – 19 код 56 корисника и 18 запослених

У установама социјалне заштите и Домовима за смештај одраслих и старих, потврђено је присуство вируса COVID – 19 код 56 корисника и 18 запослених

У установама социјалне заштите и Домовима за смештај одраслих и старих, потврђено је присуство вируса COVID – 19 код 56 корисника и 18 запослених

Читај ми

У установама социјалне заштите и Домовима за смештај одраслих и старих, потврђено је присуство вируса COVID – 19 код 56 корисника и 18 запослених.

 

Укупан број излечених корисника установа социјалне заштите износи 12503, а број излечених особа које су запослене у установама социјалне заштите износи 6226.


 

Присуство вируса COVID- 19 потврђено је у:

 

 • Геронтолошком центру у Београду, РЈ Бежанијска коса;
 • Геронтолошком центру ''Срем'', Рума;
 • Геронтолошком центру у Панчеву;
 • Геронтолошком центру у Новом Саду, Дом Ново насеље;
 • Геронтолошком центру у Новом Саду, Дом Футог;
 • Геронтолошком центру у Обреновцу;
 • Геронтолошком центру Зрењанин;
 • Геронтолошком центру у Крагујевцу;
 • Геронтолошком центру Књажевац;
 • Геронтолошком центру Јагодина;
 • Геронтолошком центру Младеновац;
 • Установи за одрасле и старије Љубовија;
 • Дому за старе и пензионере, Кула;
 • Домском одељењу при ЦСР Нови Кнежевац;
 • Установи за одрасле и старије при ЦСР Кучево;
 • Дому за децу и омладину ''Душко Радовић'', Ниш;
 • Установи за одрасле и старије ''Гвозден Јованчићевић'', Велики Поповац;
 • Заводу за смештај одраслих лица ''Мале пчелице'', Крагујевац;
 • Прихватилишту за одрасле и старије ''Јоаким и Ана'', Крагујевац;
 • Дому за смештај одраслих и старијих ''Vračar lux'', Београд;
 • Дому за смештај одраслих и старијих ''Стари пријатељ''Београд;
 • Дому за смештај одраслих и старијих ''Винијум'' Качулице;
 • Центру за социјални рад у Крагујевцу;
 • Градском центру за социјални рад у Београду;
 • Републичком Заводу за социјалну заштиту, Београд;
 • Центру за породични смештај и усвојење, Крагујевац;
 • Центру за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Београд;
 • Центру за социјални рад Алексинац;
 • Центру за социјални рад Бачка Паланка.


 

Корисници у установама социјалне заштите за које постоји процена да могу бити потенцијални преносиoци вируса смештени су у изолацију, док запослени у установама социјалне заштите, код којих постоји оваква опасност, не долазе на посао и налазе се у кућној изолацији.

 

Дом за смештај одраслих и старијих ''Стара пруга'', Умка, решењем о суспензији лиценцe Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 27.5.2020. године, не пружа услугу социјалне заштите домског смештаја одраслих и старијих. Дом за смештај одраслих и старијих ''Радост'' у Неготину, решењем о забрани рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 8.5.2020. године и Дом за смештај одраслих и старијих ''Holiday house'' Београд, решењем о забрани рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 07.07.2021. године, не пружају услугу социјалне заштите домског смештаја одраслих и старијих.  


 

Укупан број Установа социјалне заштите чији је оснивач Република Србија и АП Војводина износи 74, са капацитетом од 15.912 корисника. Од тога је: 56 Установа за одрасле и старије (9 Домских одељења при Центрима за социјални рад, 23 Геронтолошких центара, 7 Домова за смештај одраслих и старих, 3 Установе за смештај особа са инвалидитетом и 14 Установа за смештај особа са менталним и интелектуалним тешкоћама) и 18 Домова за децу и младе (10 Домова за децу и младе без родитељског старања, 3 Завода за васпитање деце и омладине и 5 Установа за децу и младе са сметњама у развоју).

 

Укупан број приватних пружалаца услуге социјалне заштите домски смештај одраслих и старијих на територији Републике Србије износи 261, са капацитетом од 10296 корисника.