У установама социјалне заштите за смештај корисника и домовима за смештај одраслих и старих заражено 46 корисника и 14 запослених

У установама социјалне заштите за смештај корисника и домовима за смештај одраслих и старих заражено 46 корисника и 14 запослених

У установама социјалне заштите за смештај корисника и домовима за смештај одраслих и старих заражено 46 корисника и 14 запослених

Читај ми

На дан 09.05.2022. године, у установама социјалне заштите и домовима за смештај одраслих и старих, потврђено је присуство вируса COVID – 19 код 46 корисника и 14 запослених.

 

Укупан број излечених корисника установа социјалне заштите износи 11228, а број излечених особа које су запослене у установама социјалне заштите износи 5698.

 

Присуство вируса COVID- 19 потврђено је код:


 

 • Геронтолошком центру у Панчеву;
 • Геронтолошком центру у Суботици;
 • Геронтолошком центру у Младеновцу;
 • Дому за старе и пензионере Апатин;
 • Дому за смештај и негу старих лица Прокупље;
 • Домском одељењу за смештај одраслих и старијих Забучје, Ужице;
 • Дому за смештај одраслих и старијих ''Misericordia'', Кикинда;
 • Центру за породични смештај и усвојење, Крагујевац;
 • ''СОС Дечије село'' Краљево;
 • Центру за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Београд;
 • Геронтолошком центру Београд – РЈ Дневни центри и клубови.

 

Корисници у установама социјалне заштите за које постоји процена да могу бити потенцијални преносиoци вируса смештени су у изолацију, док запослени у установама социјалне заштите, код којих постоји оваква опасност, не долазе на посао и налазе се у кућној изолацији.

 

Дом за смештај одраслих и старијих ''Стара пруга'', Умка, решењем о суспензији лиценцe Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 27.5.2020. године, не пружа услугу социјалне заштите домског смештаја одраслих и старијих. Дом за смештај одраслих и старијих ''Радост'' у Неготину, решењем о забрани рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питањаод 8.5.2020. године и Дом за смештај одраслих и старијих ''Holiday house'' Београд, решењем о забрани рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 07.07.2021. године, не пружају услугу социјалне заштите домског смештаја одраслих и старијих. Дана 18.3.2021. године, донето је решење Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, о забрани рада Дома за смештај одраслих и старијих ''Нада'', Борча, Београд. 

 

Укупан број Установа социјалне заштите чији је оснивач Република Србија и АП Војводина износи 74, са капацитетом од 15.912 корисника. Од тога је: 56 Установа за одрасле и старије (9 Домских одељења при Центрима за социјални рад, 23 Геронтолошких центара, 7 Домова за смештај одраслих и старих, 3 Установе за смештај особа са инвалидитетом и 14 Установа за смештај особа са менталним и интелектуалним тешкоћама) и 18 Домова за децу и младе (10 Домова за децу и младе без родитељског старања, 3 Завода за васпитање деце и омладине и 5 Установа за децу и младе са сметњама у развоју). 

 

Укупан број приватних пружалаца услуге социјалне заштите домски смештај одраслих и старијих на територији Републике Србије износи 263, са капацитетом од 10137 корисника.