У установама социјалне заштите и домовима за смештај одраслих и старих заражено 40 корисника и 9 запослених

У установама социјалне заштите и домовима за смештај одраслих и старих заражено 40 корисника и 9 запослених

У установама социјалне заштите и домовима за смештај одраслих и старих заражено 40 корисника и 9 запослених

Читај ми

У установама социјалне заштите и домовима за смештај одраслих и старих присуство Ковид 19 потврђено је код 40 корисника и 9 запослених.

 

Укупно је излечено 11.299 корисника установа социјалне заштите и 5.721 запослени у тим установама. 

 

Присуство Ковид 19 потврђено је у:

 

  • Дому за смештај одраслих и старијих ''Terza Eta'' Прибој;
  • Геронтолошком центру Јагодина;
  • Центру за развој услуга социјалне заштите ''Кнегиња Љубица'' Крагујевац;
  • Центру за породични смештај и усвојење Нови Сад;
  • Градском центру за социјални рад у Београду.

 

Корисници у установама социјалне заштите за које постоји процена да могу бити потенцијални преносиoци вируса смештени су у изолацију, док запослени у установама социјалне заштите, код којих постоји оваква опасност, не долазе на посао и налазе се у кућној изолацији.

 

Дом за смештај одраслих и старијих ''Стара пруга'', Умка, решењем о суспензији лиценцe Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 27.5.2020. године, не пружа услугу социјалне заштите домског смештаја одраслих и старијих. Дом за смештај одраслих и старијих ''Радост'' у Неготину, решењем о забрани рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питањаод 8.5.2020. године и Дом за смештај одраслих и старијих ''Holiday house'' Београд, решењем о забрани рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 07.07.2021. године, не пружају услугу социјалне заштите домског смештаја одраслих и старијих. Дана 18.3.2021. године, донето је решење Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, о забрани рада Дома за смештај одраслих и старијих ''Нада'', Борча, Београд. 

 

Укупан број установа социјалне заштите чији је оснивач Република Србија и АП Војводина износи 74, са капацитетом од 15.912 корисника. Од тога је: 56 установа за одрасле и старије (9 домских одељења при центрима за социјални рад, 23 геронтолошких центара, 7 домова за смештај одраслих и старих, 3 установе за смештај особа са инвалидитетом и 14 установа за смештај особа са менталним и интелектуалним тешкоћама) и 18 домова за децу и младе (10 домова за децу и младе без родитељског старања, 3 завода за васпитање деце и омладине и 5 установа за децу и младе са сметњама у развоју). 

 

Укупан број приватних пружалаца услуге социјалне заштите домски смештај одраслих и старијих на територији Републике Србије износи 261, са капацитетом од 10.296   корисника.