Социјална давања

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

- Новчане социјалне помоћи, додатка за помоћ и негу другог лица, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају (по Закону о социјалној заштити),

за месец јануар дана 20.02.2018. године

- Дечијег додатка и родитељског додатка

за месец јануар дана 20.02.2018. године

- Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца 

за месец јануар дана 20.02.2018. године


Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  саопштава да исплата корисницима:
-  Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и додатка за помоћ и негу другог лица на територији АП КиМ  
за месец ДЕЦЕМБАР 2017. године почиње дана 02.02.2018.године.