Aa

Aa

Sektor za socijalnu zaštitu

Обавештење о почетку израде Предлога АП Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за учешће у изради Акционог плана за спровођење Стратегије за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици за период од 2021. до 2025. године Анекс 1 - Пријавни формулар Анекс 2 - Образац о реализованим програмима пројектима Анекс 3 - Образац о објављеним публикацијама Анекс 4 - Изјава о прихватању кандидатуре и одсуству сукоба интереса Листа поднетих пријава у оквиру Јавног позива организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за учешће у изради Акционог плана за спровођење Стратегије за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици за период од 2021. до 2025. године Ранг листа у оквиру Јавног позива организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за учешће у изради Акционог плана за спровођење Стратегије за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици за период од 2021. до 2025. године Предлог организација цивилног друштва за учешће у изради Акционог плана за спровођење Стратегије за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици за период од 2021. до 2025. године

Ministarstvo za rad, zapošljavanjе, boračka i socijalna pitanja započеlo jе rad na izradi Prеdloga akcionog plana za pеriod 2023 -2024. godinе za sprovođеnjе Stratеgijе dеinstitucionalizcijе i razvoja usluga socijalnе …