Конкурси

Текст Јавног конкурса 1. Сектор за рад и запошљавање - Млађи саветник 2. Сектор за рад и запошљавање - Саветник 3. Сектор за пензијско и инвалидско осигурање - Виши саветник 4. Сектор за пензијско и инвалидско осигурање - Млађи саветник 5. Сектор за пензијско и инвалидско осигурање - Саветник 6. Сектор за борачко-инвалидску заштиту - Сарадник 7. Сектор за социјалну заштиту - Инспектор самостални саветник 8. Сектор за социјалну заштиту - Инспектор саветник 9. Сектор за заштиту особа са инвалидитетом - Саветник 10. Сектор за заштиту особа са инвалидитетом - Млађи саветник 11. Сектор за материјално-финансијске и аналитичке послове - Саветник за план и анализу 12. Сектор за материјално-финансијске и аналитичке послове - Саветник за финансијско управљање 13. Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте - Самостални саветник 14. Сектор за информационе технологије - Млађи саветник 15. Сектор за информационе технологије - Референт 16. Сектор за развојне послове и послове планирања - Млађи саветник 17. Сектор за развојне послове и послове планирања - Самостални саветник 18. Сектор за развојне послове и послове планирања - Саветник