Aa

Aa

Конкурси

Текст Јавног конкурса за подношење предлога програма на Стално отворени конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом у 2023. години Одлука о расписивању Стално отвореног конкурса Анекс 1 - Образац за писање предлога програма Анекс 2 - Образац буџета програма Анекс 3 - Образац наративног прегледа буџета програма Листа пристиглих предлога програма од 03.марта.2023 године Листа пристиглих предлога програма од 14.марта.2023 године Листа предлога програма који нису испунили формалне услове од 14. марта. 2023 године Листа вредновања и рангирања поднетих предлога програма од 14. марта. 2023 године Одлука о финансирању програма Листа вредновања и рангирања поднетих предлога програма од 11. маја 2023. године Листа предлога програма који нису испунили формалне услове од 11. маја 2023. године Листа пристиглих предлога програма од 11. маја 2023. године