Конкурси

Одлуку о расписивању Јавног позива за подношење предлога програма на Стално отвореном конкурсу у 2021. години Јавни конкурс за подношење предлога програма на Стално отвореном конкурсу у 2021. години Анекс 1 - Образац за писање предлога програма Анекс 2 – Образац буџета програма Анекс 3 – Образац наративног прегледа буџета програма Листа поднетих предлога програма од 21. априла 2021. године Листа поднетих предлога програма од 18. маја 2021. године Листа предлога програма који нису испунили формалне услове од 18. маја 2021. године Листа вредновања и рангирања од 18. маја 2021. године Одлука о финансирању програма по основу Јавног конкурса за подношење предлога програма на Стално отвореном конкурсу Листа пристиглих предлога програма од 29. јуна 2021. године Листа вредновања и рангирања од 29. јуна 2021, године Листа предлога програма који нису испунили формалне услове од 29. јуна 2021. године Одлука о финансирању програма по основу Јавног конкурса за подношење предлога програма на Стално отвореном конкурсу за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2021. години