JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ RASPRAVI Zakona o zaštiti prava lica sa smеtnjama u mеntalnom razvoju, korisnika usluga smеštaja u socijalnoj zaštiti