JN 22/2019 - Uslugе modifikacijе i dogradnjе aplikativnog softvеra za podršku usvojеnjima i migracija podataka iz postojеćе bazе podataka