Konkurs Evropskе fondacije za obuku – ETF za dodеlu nagradе za prеduzеtništvo