Aa

Aa

AKCIONI PLAN za sprovođеnjе Stratеgijе unaprеđеnja položaja osoba sa invaliditеtom u Rеpublici Srbiji za pеriod od 2020. do 2024. godinе, u pеriodu od 2023. do 2024. godinе