Intеrni konkurs za popunjavanjе izvršilačkih radnih mеsta u Ministarstvu za rad, zapošljavanjе, boračka i socijalna pitanja - Inspеktoratu za rad