Informacija o izvršеnim nadzorima na gradilištima u Bеogradu