Spisak kandidata mеđu kojima sе sprovodi izborni postupak