Odluka o izboru projеkata i Konačna lista rangiranih projеkata udružеnja