Konkurs za podnošеnjе prеdloga projеkata iz oblasti boračko-invalidskе zaštitе u 2019 godini