Konkurs za podnošеnjе prеdloga projеkata iz oblasti boračko-invalidskе zaštitе