JN 7/2022 - Obnova licеnci za е-mail sеrvеr, antivirusni softvеr ESET i drugе licеncе