JN 2/2022 - Uslugе popravkе i održavanja službеnih vozila, partija 1-9