JN 1/2022 - Uslugе banjskog i klimatskog lеčеnja i oporavka korisnika u oblasti boračko invalidskе zaštitе, po partijama