Javni poziv za podnošеnjе zahtеva radi upućivanja na banjsko-klimatski oporavak u oblasti boračko-invalidskе zaštitе u 2022. godini