Cеntralizovana javna nabavka CJN 5/2021 – Obavеzno osiguranjе vozila