Uručеno novih 49 ugovora o samozapošljavanju u Nišu