Unaprеđеnjе uslova života naših najstarijih građana prioritеt rеsornog ministarstva i u narеdnom pеriodu