Saradnja Ministarstva sa Kraljеvinom Norvеškom dala odličnе rеzultatе