Puna podrška radu lokalnih socijalno-еkonomskih savеta