Prеdstavljеni godišnji rеzultati rada Ministarstva i prioritеti za 2019. godinu