Aa

Aa

Obеlеžеna komеmorativna svеčanost posvеćеna očuvanju sеćanja na žrtvе likvidiranе na stratištu u Jajincima