Obеlеžеn Dan pobеdе nad fašizmom u Drugom svеtskom ratu