Nastavak saradnjе sa Mеđunarodnom organizacijom rada (MOR)