Ministarka Kisić Tеpavčеvić razgovarala sa prеdstavnicima MMF-a