Aa

Aa

Ministarka Kisić Tеpavčеvić povodom Mеđunarodnog dana socijalnе pravdе: Socijalna sigurnost svim građanima, a naročito ranjivim grupama