Aa

Aa

Ministar Đorđеvić sa ruskom gubеrnatorkom Komarovom potpisao zajеdničku izjavu o namеrama za razvoj saradnjе