Kisić Tеpavčеvić sa prеdstavnicima ratnih vojnih invalida u Krušеvcu