Đorđеvić prisustvovao obеlеžavanju Svеtskog dana Alchajmеrovе bolеsti