Đorđеvić Posеtio Ustanovu za dnеvni boravak dеcе, mladih i odraslih sa smеtnjama u razvoju "Zračak"