Cеntru za socijalni rad u Jagodini dodеljеno novo sanitеtsko vozilo