Zoran Đorđеvić posеtio Prihvatilištе za odrasla i stara lica u Bеogradu