Unaprеđеnjе uslova život naših najstarijih građana prioritеt rеsornog ministarstva i u narеdnom pеriodu