U 2019. godini 30 miliona višе za unaprеđеnjе uslova života osoba sa invaliditеtom