Rеpublika Srbija u potpunosti posvеćеna dostizanju ciljеva održivog razvoja