Održana druga Javna rasprava o Nacrtu zakona o pravima dеtеta i Zaštitniku prava dеtеta u Novom Sadu