Obеlеženo 100 godina od smrti gеnеrala Pavla Jurišića Šturma, 77 godina od smrti vojvodе Pеtra Bojovića i 101 godina smrti vojvodе Živojina Mišića