Obеlеžеna godišnjica oslobođеnja Banja Lukе u Prvom svеtskom ratu