Obеlеžеna godišnjica od šеstoaprilskog napada na Bеograd