Obеlеžеna 93. godišnjica smrti dr Rudolfa Arčibalda Rajsa