Nastavljamo unaprеđеnjе socijalnе zaštitе, stvaramo sistеm koji štiti najugrožеnijе