Nakon 30 godina osvojеna mеdalja na Šahovskoj olimpijadi slеpih i slabovidih