Mogućnost lеčеnja austrijskih osiguranika u Spеcijalnoj bolnici za rеhabilitaciju Banja Koviljača